logo
BuiltWithNOF

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romāne

 Institute of Solid Mechanics of the Romanian Academy

Placeholder  Image

Principalele domenii de interes: Controlul sistemelor dinamice, Mecanica mediilor deformabile, Ultrasunete, Tribologie, Mecatronica si Roboţi

 

Principalele directii de cercetare: Strategii de control bayate pe metode de inteligenţă artificiala; Tehnici de propagare a undelor pentru caracterizarea materialelor; Dinamica structurilor elastice; metode directe si inverse in sisteme biomecaniceş Metode ultrasonice pentru imbunatatirea testarii nedistructive a materialelor; Investigarea proprietatilor mecanice pentru materiale ckasice si neclasice; Biotribologie; Metode si strategii in robotica si mecatronica.

Main Interest Domains: Control of Dynamic Systems, Mechanics of Deformable Media, Ultrasonics, Tribology, Mechatronics and Robotics

 

Main Research Directions: Control Strategies based on Artificial Intelligence Methods; Wave Propagation Techniques for Characterization of Materials; Dynamics of Elastic Structures; Direct and Inverse Methods for Biomechanic Systems; Ultrasonic Methods for Improvement of Non- Distructive Testing; Mechanical and Tribological Properties Investigation for Classical and Unconventional Materials; Bio-tribology; Methods and Strategies for Robotics and Mechatronics .