logo

Ph.D. Programme

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA DOCTORATULUI IN ACADEMIA ROMÂNĂ

 

PROCEDURA OPERATIONALA DE EVALUARE A BURSIERILOR DOCTORANZI

 

cursuri SCOSAAR

 

 Anunt privind colocviul de admitere la doctorat anul universitar    2017-2018

Inscrieri în perioada: 11 - 22 septembrie 2017

Colocviul de admitere va avea loc in data de 03 oct. 2017, ora 11

,Componenta comisiei:

Preşsedinte: CSI dr. Tudor SIRETEANU

Membri:

CSI dr. Polidor BRATU

CSI dr. Ligia MUNTEANU

CSI dr. Luige VLĂADĂAREANU

Secretar: CSIII dr. Doina MARIN

 

Bibliografie admitere la doctorat sesiunea 20172/018

 

BuiltWithNOF

Conducători ştiinţifici şi domenii de doctorat

 

- dr. mat. Veturia CHIROIU - cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S. - conducăator de doctorat în Academia Română, la Institutul de Mecanica Solidelor, în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul „Inginerie mecanică”, specialitatea „Modelarea matematică a sistemelor mecanice, cu aplicaţii în inginerie”, având ca direcţii principale de cercetare:

   - rezistenţta materialelor, elasticitate, vâscoelasticitate şsi plasticitate;

   - biomecanicăa, termodinamicăa;

   - mecatronicăa şsi robotică.

Doctoranzi:

   - GEORGESCU Migdonia- fara frecventa rezumat teza - sustinere teza 11.09.2013 orq 11.00

   - POIENARIU Mihaela - fara frecventa rezumat teza - sustinere teza 11.09.2013 orq 12.00

   - POPESCU M.F. Mihaela Alexandra - făarăa frecvenţtăa - rezumat teza - sustinere teza pe 24.09.2014 ora 12.00

   - GIRIP G.D. Iulian-Andrei – cu frecvenţă - rezumat teza- sustinuta pe 24.09.2014 ora 10.00

   - ILIE M. Ruxandra Diana - doctorand cu bursa - rezumat teza - sustinere teza 07.10.2015 ora 12

   - PETRE Simona-Ioana - doctorand cu bursăa - rezumat teza - sustinere teza 28.11.2017 ora 11

    (Anunt sustinere, CV doctorand, CV presedinte comisie, CV conducator doctorat,

     CV conducator doctorat cotutelaCV referent 1, CV referent 2, CV referent 3 )

   - CIUNCANU F.A. Mihai-Valentin - doctorand cu bursăa

 

- dr. ing. Lucian CĂPITANU - cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S. - conducător de doctorat în Academia Română, la Institutul de Mecanica Solidelor, în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul „Inginerie mecanică”, specialitatea „Tribologie”, având ca direcţii principale de cercetare:

   - frecarea, uzarea şi ungerea maşinilor si utilajelor;

   - creşterea durabilităţii utilajelor;

   - protecţia maşinilor împotriva uzurii prin straturi protectoare;

   - procese biotribologice specifice endoprotezelor ortopedice.

Doctoranzi:

   - ŢIGĂNEŞTEANU Constantin - fara frecventa.rezumat teza - susţtinere teza 27.05.2013

   - BURSUC Dumitru Catalin - fara frecventa - rezumat teza - sustinere teza 30.09.2014 ora 11.00

   - BĂDIŢĂ Liliana Laura - fara frecventa, rezumat teza - sustunere teza 24.09.2012

   - MIRESCU C. Constantin Radu - rezumat teza - sustinere teza 04.10.2016 ora 11.00

    ( Anunt sustinere, CV doctorand, CV presedinte comisie, CV conducator doctorat,

        CV referent 1, CV referent 2, CV referent 3 )

   - RUS Dorin - fara frecventa - rezumat teza - sustinere teza 15.09.2014 ora 11.00

 

- dr. ing. Luige VLADAREANU - cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S. - conducător de doctorat în Academia Română, la Institutul de Mecanica Solidelor, în domeniul fundamental „Ştiinţte inginereşti”, domeniul „Inginerie mecanică”, specialitatea „Controlul in timp real în mecanica solidelor”, având ca direcţii principale de cercetare:

   - mecatronica;

   - conducerea robotilor

Doctoranzi:

   - GAL Ionel Alexandru - cu frecventa rezumat teza - sustinere teza 14.10.2013

   - MELINTE Daniel Octavian - cu frecventa - rezumat teza - sustinere teza 19.09.2014 ora 12.00

   - MITROI Daniel Marian - fara frecventa - rezumat teza - sustinere teza 28.04.2017 ora 11.00

    ( Anunt sustinere, CV doctorand, CV presedinte comisie, CV conducator doctorat,

        CV referent 1, CV referent 2, CV referent 3 )

   - SPÎRLEANU D. Cristian-Dan – cu frecvenţă - rezumat teza - sustinere teza 30.06.2015 ora 11.00

   - BUCUR F. Dănuţ-Adrian – cu frecvenţtăa - rezumat teza - sustinere teza 25.09.2014 ora 10.00

   - DUMITRU G. Ştefan-Adrian – cu frecvenţtăa - rezumat teza - sustinere teza 25.09.2014 ora 12.00

   - CIUPITU R. Liviu - doctorand cu bursă

   - RĂDULESCU AL. Mihai - doctorand cu bursă

   - MILER (BOŞSCOIANU) C. Elena-Corina - doctorand fără bursă

   - BIRO Robert –doctorand cu bursă

   - PANDELEA Marius –doctorand cu bursă

   - RUSĂNESCU Bogdan - doctorand cu bursă

 

Dr. ing. Polidor Paul BRATU – prof. univ. , Director General la ICECON - conducător de doctorat în Academia Română,  la Institutul de Mecanica Solidelor, în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul „Inginerie mecanică”, specialitatea “Mecanică tehnică si vibratii”, având ca directii principale de cercetare:

   - analiza comportării rigidelor si a corpurilor deformabile

   - modelarea reologicăa a corpurilor deformabile

   - izolarea dinamică

   - comportarea echipamentelor în regim dinamic

Doctoranzi:

   - POPA Sorin Adrian –doctorand fără bursă

   - STUPARU Adriana –doctorand cu bursă

   - IACOB Nicolae –doctorand cu bursă

   - VOICU Ovidiu Paul –doctorand cu bursă

   - ION CIOCODEIU Adrian - doctorand cu bursă

   - OPREA Ionel - doctorand cu bursă

dr. hab. Ligia MUNTEANU - cercetător ştiinţific gradul I în I.M.S. - conducător de doctorat în Academia Română, la Institutul de Mecanica Solidelor, în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul „Inginerie mecanică”, specialitatea “Modelarea si simularea sistemelor dinamice cu aplicatii în ingineria mecanică”, având ca direcţii principale de cercetare:

   - mecanica mediilor deformabile,

   - vibratii si controlul vibratiilor

   - materiale inteligente, acustică,

   - biomecanică, nanomecanică, probleme inverse.

Doctoranzi::

   - MAJERCSIK Luciana –doctorand fără bursă

 

Dr. mat. hab. Nicolae POP, - prof. univ.emerit CUNBM din UTCN, cercetător ştiinţific gadul I în I.M.S. – conducător de doctorat în Academia Română, la Institutul de Mecanica Solidelor, în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul „Inginerie mecanică”, specialitatea „Controlul optimal al sistemelor dinamice cu discontinuităţi, cu aplicaţii în ingineria mecanică”, având ca direcţii principale de cercetare:

   -mecanica computaţională;

   -probleme de contact elastic cu frecare;

   -teoria elasticităţii, metode de control optimal pentru sisteme dinamice cu frecare si impact;

   -metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale şi cu derivate parţiale.

     doctoranzi:

   - MASTAN Eliza-Piroska - doctorand cu bursă